Årsberetning med regnskap og innstilling fra valgkomitéen

-

Virksomheten

Nordstrand Jeger-og Fiskerforening er lokalforening av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foreningen skal være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesse innen jakt, fiske og friluftsliv. Den skal arbeide for allmenn økt forståelse for jakt og fiske, drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid, samarbeide med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og foreninger, herunder andre foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).
Foreningens vedtekter finner du i lenken her.

Foreningen har egen hytte ved Skraperudtjern som benyttes til forskjellige arrangementer, møter og kursing. I tillegg har foreningen tilgang til OFAs hytte ved ‘Smørhullet’ rett syd for Langvann og benytter Lambertseter gård til større arrangementer.

Hytta ved Skraperudtjern

Oppsummering fra foreningens leder

2016 i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening har vært et spennende år med mange nye personer i styret. Vi har brukt året på å kartlegge ressurser samt å videreføre de tiltak som fungerer. Vi har satset sterk på utdanning og rekruttering, kanskje ikke i form av nye rekrutter, men heller i form av tilrettelegging for nye medlemmer. Konkret er det vedtatt innkjøp av våpenskap og rifler, i tillegg til hagler som foreningen disponerer til bruk i opplæringssammenheng eller utlån til ferske jegere. Vi har fulgt opp, og forbedret samarbeidet med Rælingen JFF når det gjelder foreningens skytebane på Annakloppa og forsterket denne avtalen. Aversjon og dressur er en ressurs som utvalget har forbedret og styrket dette året, med nye instruktører på vei inn i foreningen.

Jaktutvalget har levert i år, noe som nestleder sikkert kan skrive under på med sin flotte elg under årets jakt og fornyet avtaler, deriblant sjøfugljakt  med tanke på 2017. Vi har også jobbet med ungdom på en bredere plattform. Etter at det ble klart at å kjempe for ungdom lokalt kanskje ikke leverer resultater, har foreningen inngått samarbeid med flere andre lokallag denne sesongen og også stilt på en regional ungdomssamling denne høsten. Foreningen jobber også med å være aktuell i tiden med implementering av kontantfri betalingsløsninger og nye løsninger med tanke på internett.

Det er leders oppfatning at 2016 har vært et godt år i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening. En liten økning i medlemsmassen og en klar tanke om videre arbeid er etablert. Og en stor takk til alle involverte er på sin plass.

Jonatan Bukkøy Arntzen

 

Styrets sammensetning i perioden

LederJonatan B. Arntzen
NestlederStein Inge Leirbekk
KassererMonica Bjørnstad
SekretærAnne Ingeborg Wikdal
Styremedlem, leder jaktutvalgetLiv Anine Imset
Styremedlem, leder hundeutvalgetSolveig Brænd
Styremedlem, leder fiskeutvalgetHenrik Linnerud
Styremedlem, leder ungdomsutvalgetOle Petter Langholm
Styremedlem, leder kvinneutvalgetMarianne Skille
StyremedlemSvein Rustad
RevisorLasse Christensen
RevisorJan Roger Olsen

Styret i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening
Oslo den 14. februar 2016

 

Jaktutvalget 

Jan Roger med skutt hjort munkedal 2013I 2016 har jaktutvalget arbeidet videre med utdanning av nye jegere og tilbudt jakter til medlemmene i tråd med tradisjonene i foreningen. Populære jakttilbud er videreført og et nytt har kommet til, småviltjakt i Ånge i Sverige. Som i 2015 subsidierte vi i 2016 noen av jaktene for unge medlemmer under 20 år og for kvinnelige jegere.

Våre jegerprøvekurs har et veldig godt renommé. Vi har gjennomført fire jegerprøvekurs gjennom året, med varierende, men stort sett akseptabel oppslutning, selv om vi har kapasitet til flere elever på kursene. Jegerprøvekursene er foreningens viktigste inntektskilde og en god arena for rekruttering av nye medlemmer og informasjon om foreningens øvrige aktiviteter.

Årets jakter:

En langhelg i august kunne vi for første gang invitere medlemmene til småviltjakt i et fint skogsterreng i Ånge, Sverige, med foreningens egen kjentmann, privat innlosjering og til og med fiske om kvelden. De som deltok var godt fornøyd og vi vil gjenta tilbudet i 2017.

Duejakten i Vestby ble også i år subsidiert for unge medlemmer gjennom tilbud om gratis jakt. Det har vært god interesse for duejakten.

Småviltjakten på Søndre Oskjølen ble tilbudt som før, og i år med tilbud om jakt til halv pris for unge medlemmer. Det er rapportert om mer fugl i Oskjølenterrenget i år enn forrige år. Selv om rype- og skogsfugljakt scoret høyt på listen over ønskete tilbud i fjorårets medlemsundersøkelse, er jakten pa Oskjølen ikke like mye benyttet nå som tidligere.
I oktober så vi oss dessverre nødt til å avlyse en planlagt opplæringsjakt på Oskjølen for kvinnelige jegere.

Avlyst ble også årets sjøfugljakt på Sletter i Østfold. Avlysningen skyldtes forhold utenfor vår kontroll. Sjøfugljakten er på planen for jakter i 2017.

Vår populære elgjakt i Nord-Odal ble gjennomført i november, og i begynnelsen av desember hadde vi rådyrjakt samme sted. Begge med god oppslutning og veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Ordningen med jakt til halv pris for medlemmer 20 år og yngre ser ut til å ha hatt begrenset effekt. Noen har vist interesse, bla for duejakten.

Liv Anine Imset

 

Hundeutvalget

IMG_7068Hundeutvalget har i 2016 bestått av leder, tre utdannede instruktører (Anne Ingeborg Wikdal, Anine Imset og Knut Reed) samt positiv ildsjel og altmuligmann Lasse Christensen. Hundegruppa har hatt flere aktiviteter og bra oppmøte på disse gjenom året.

Vi har gjennomført gratis dressurkvelder for medlemmer med alle typer hunder ved parkeringen ved Rustadsaga. Dressurkveldene har stort sett vært godt besøkt og er et populært og etterspurt tilbud til våre medlemmer med firbente livsledsagere. Vi er i ferd med å utdanne en instruktør til, Monica Marsteinstædet. Hun har foreløpig gjennomført grunnkurs.

Aversjonsdressur er vår viktigste hundeaktivitet og gjennom sommeren har over 100 hunder vært i innhegningen ved FOD-gården eller (på slutten av sesongen) på Søndre Aas gård og hilst på sauene. Tilbudet har meget godt renommé og er blant de beste i mils omkrets. Før sesongstart i år hadde Bymiljøetaten gjort en formidabel innsats med å sikre innhegningen mot ulv ved å sette opp strømgjerde, samt at de har foretatt en generalopprydning på området, blant annet ved å hugge en del trær. Aversjonsdressur er en tidkrevende aktivitet og mange har stått på for å få gjennomført dette med samme kvalitet som tidligere år. I år har vi også hatt tre elever som som har gjennomført kurs og som har tatt elevarbeider. Av disse har Anne Ingeborg Wikdal fullført og fått bevis. Vi gratulerer! Prisene i 2016 har vært som følger:

 Priser for sesongen 2016MedlemIkke medlem
Første- og andregangstest500800
Retest per gang (for hunder som er testet tidligere)300400

I tillegg til disse aktivitetene hadde vi en drop in kveld hos Morten Sætraberget på Tyritun i Enebakk i juni. Her var det fokus søk og standsituasjoner på de flotte jorder som han har tilgjengelig. Anne Ingeborg Wikdal har holdt kurs i utstillingsteknikk noe flere medlemmer satte pris på.

Alt i alt har det vært mange aktiviteter i hundegruppa i 2016. Vi ønsker oss imidlertid flere aktive deltagere slik at vi kan satse på å arrangere enda flere spennende aktiviteter i 2017.

Solveig Brænd

 

Skyting

Som forHagleskytingegående år har Nordstrand JFF også i 2016 leid skyte-fasiliteter fra Rælingen JFF ved Annekloppa ved Nordby i Rælingen. Både rifle- og haglebanen er betydelig oppgradert og framstår nå som et sikkert og tilrettelagt anlegg både på standplassene og for de som  venter på tur. Nordstrand JFF har disponert begge baner mandager fra medio april 2016 til sommerferien og fra etter sommerferien og til småviltjaktstart primo september. Dessverre startet sesongen med mye problemer med baneanlegget. Dels på grunn av mangler med strømtilførsel og dels på grunn av feil med det elektroniske anlegget på riflebanen. Beklageligvis resulterte det i at enkelte skytterkvelder ble forkortet og til og med måtte avlyses fordi vi ikke fikk anlegget i gang. Problemene ble utbedret i løpet av sommeren og skytterkveldene forløp som planlagt etter sommerferien.

Totalt ble det arrangert 18 ordinære skytterkvelder på hagle- og riflebanen. I tillegg til at anlegget ble brukt i kursvirksomhet og ved et par anledninger åpnet for å avvikle storviltprøve for medlemmer som av ulike årsaker måtte ha lik dokumentasjon før sesongen startet og etter at skytterbanene hadde stengt for storviltprøven.

Tilbudet med øvelsesskyting ved Annekloppa har vært lite besøkt og det er vesentlig større kapasitet ved begge baner. Miljøet ved Annekloppa er godt og foreningen stiller med standplassledere som sørger for en trygg og sikker skytekveld. Ved behov er flere av standplasslederne også utdannet som instruktører og kan hjelpe til med veiledning.

Prisene i 2016 har vært som følger:

Prisene i 2016Pris
Hagle pr serie (25 duer og skudd i kal: 16 eller 12)100
Rifleserie (15 skudd)50
Øvingsammunisjon i kal. 6,5×55, .308 og 30-06 pr patron10
Storviltprøven (pr kveld)100

 

Jentegruppa

IMG_7852

Jentegruppa har søkt midler fra NJFF sentralt og fått tilskudd til aktiviteter. Det har derfor blitt arrangert aktiviteter til svært gunstig pris.

I juni/juli ble det arrangert haglekurs på Annekloppa med 5 deltagere.

Etter stor pågang i 2015 ble det forsøkt arrangert opplæringjakt på Oskjølen 2016. Dessverre ble det bare 2 påmeldte – hvor den ene trakk seg pga sykdom. Vi valgte da å avlyse på kort varsel.

På Sjøfugljakten i oktober er den ene dagen forbeholdt jenter. Denne jakten ble avlyst av grunner utenfor Nordstrand JFFs kontroll.

Jenter har stående tilbud om gratis duejakt. Dette er ikke en organisert jakt, men subsidiering av jaktkort på områder klubben har tilgang på.

Marianne Skille

 

Ungdomsutvalget

ungdomsutvalgetI 2016 har vi vært med i et nytt samarbeidsfora med ungdomsledere fra Oslo og Akershus. Hensikten har vært å bygge relasjoner mellom foreningene i håp om å skape mer aktiviteter på tvers av foreningene på grunn av lave deltakertall på ungdomsaktiviteter i distriktet. Sammen arrangerte vi en småviltcamp for ungdom i Sollia med 22 påmeldte, og venteliste for å komme med. Der fikk ungdommene prøve seg på fluefiske, harejakt, rypejakt med stående fuglehund, støkkjakt på skogsfugl og en dag på skytebanen. Vi skulle ha opplæringsjakt på due i Vestby, men det ble avlyst på grunn av få påmeldte og sykdom blant påmeldte.

Ole Petter Langholm

 

Fiskeutvalget

FiskeHenrik med Lange (683x1024)utvalget, ved laget som er tilknyttet Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA), gjennomført i 2016 følgende aktiviteter:

  • generelt vedlikehold og vedhogst ved lagshytta Smørhullet
  • kanotur i Østmarka naturreservat
  • årlig utsett av ørret i lagsvanna, se ofa.no for utsettingslister
  • flere dag- og helgefisketurer i Østmarka

Tynningsfisket i Trollvann og Sølvdobla er ikke videreført, fordi effekten av tiltaket er svært usikker. Det vurderes å sette ut ruser igjen høsten 2017.

Henrik Linnerud

 

Regnskap 2015

RESULTATREGNSKAP      
KontoKontonavn1.kvartal2.kvartal3.kvartal4.kvartalTotalsum 
Inngående balanse per 31.12.2015153 182
Driftsinntekter
3000Medlemskontingent46 0455 07351 118
3001Diverse inntekter56852944 32445 421 Note 1
3100Tilstelning/møter
3110Sjøfugljakt
3120Leieinntekter Skraperud
3150Jegerprøvekurs11 30012 30027 00027 50078 100
3160Jaktvald Osen3 0009753 975
3175Jaktvald Due2 7442 744
3200El.dressur hund/sau19 84920 88140 730
3210Haglekurs7 0007 000
3220Annakloppa Rælingen HAGLE5 55013 93219 482
3221Annakloppa Rælingen RIFLE1 7001 5003 200
3404Matkurs
3405Oppturmidler/jentegruppa5 5905 590
3500Jakt Nordodal Elg31 50031 500
3501Rådyrjakt Sverige
3702Rådyrjakt Nordodal7 2007 200
Sum driftsinntekter11 30098 60269 585116 572296 059 
KontoKontonavn1.kvartal2.kvartal3.kvartal4.kvartalTotalsum
Driftsutgifter
4001Utgifter klubbhus4 7126 7068 4513 65423 523
4200El.dressur hund/sau28 88220518 00047 087 Note 2
4210Haglekurs utgifter6 0001 0007 000
4220Annakloppa HAGLE5 55011 77517 325
4221Annakloppa RIFLE4551 3508002 605
5000Utgiftsgodtgjørelse styremedlemmer7 5007 500
6010Lambertseter Gård kontingent5001 8402 8855 225
6020Hundedressur
6050Jaktvald Osen888888
6100El. Dressurkurs
6175Utdanning av instruktører5003 5001 5503 4008 950
6200Jegerprøvekurs69210 00012 25022 942
6250OFA utgifter600600
6300Diverse utgifter3 2997797 00011 078
6350Kontorrekvisita
6600Datakostnader2 3491 7814 4532 97711 560
6700Porto
6800Møter/tilstelninger3 6981048 49112 293
6804Oppturmidler/jentegruppa
6809Matkurs utgifter
6850Taksering utgifter
6900Jakt Nordodal Elg6 06027 83533 895
6900Jakt  Odal fra 201549 810
6901Rådyrjakt Sverige
6902Rådyrjakt Nordodal 20156 613
7300Sjøfugljakt
7500Rådyrjakt Nordodal6 7506 750
7600Bymiljøetaten leie for 20154 000
7600Bymiljøetaten leie 20165 3765 376
 Sum driftsutgifter89 64963 81743 51288 041285 019 
Driftsresultat     1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Totalsum 
Sum inn per 31.12.2016449 241
Renteinntekter DnB117
Sum ut per 31.12.2016285 019
RESULTAT per 31.12.2016164 339
DRIFTSRESULTAT    11 040 
Finansposter
8040Renteinntekter BN Bank3 5183 635
Resultat før skatter14 675
OMLØPSMIDLER
1200Eget inventar, utstyr32 859
1250Skraperudhytta118 000
1275Fluestenger/hagler/utstyr Jegerprøven19 576
1300Utstyr til jegerprøven25 017
1350Utstyr til hundedressur/aversjon28 882
1500Kasse0
Sum omløpsmidler224 334
ANLEGGSMIDLER
1600DnB konto nummer: 0532.14.10059164 339
1650BN Bank kontonummer: 9235.1389925693 234
Sum anleggsmidler    857 574
Sum eiendeler    1 081 908
2900Egenkapital
2999Årsresultat (netto balanse)
BN BankKontonummer: 9235.1389925
Saldo på konto 31.12.2015689 896
Betalte omkostninger i 2016180
Saldo på konto 31.12.2016689 716
8040Renteinntekter3 518
Saldo totalt disponibelt 31.12.2016693 234
 Note 14.kvartal består av kr 10690,- som er refusjon mva og kr 33633,95 som er frifondsmidler LNU
 Note 2Investering på kr 28.882 ifm aversjonsdressur

Monica Bjørnstad

Forslag fra valgkomiteen til nye medlemmer i styret som er på valg 2016

VervÅrstallKandidat
Leder2017-2018Jan Skundberg
Nestleder2016-2017Stein Inge Libekk
Kasserer2016-2017Monica Bjørnstad
Sekretær2016-2018Anne I. Wikdal
StyremedlemLeder av jaktutvalget2016-2017Liv Anine Imset
StyremedlemLeder av hundeutvalget2017-2018Monica Marsteinstrædet
StyremedlemLeder av fiskeutvalget2017-2018Henrik Linnerud
StyremedlemLeder av ungdomsutvalget2016-2017Ole Petter Langholm
Styremedlem2017-2018Barbro Urdal

Leder av valgkomiteen: Jan Roger Olsen 2017

Medlem i valgkomiteen: Solveig Brænd 2017

Medlem i valgkomiteen: Anita Skjøld Reed 2017

 

Ansvarlig for riflebanen: Svein Rustad 2017

Ansvarlig for haglebanen: Ole Christian Bergersen og Jørgen Bergersen. 2017

Ansvarlig for hytta ved Skraperudtjern: Øyvind Kvaale og Trygve Kjeldstrup 2017

Revisorer: Øyvind Kvaale og Jan Roger Olsen 2017

 

Valgkomiteen

Anita Reed – Jan Roger Olsen – Lasse Christensen
Januar 2017