Årsberetning og regnskap Nordstrand JFF 2017

-

Virksomheten

Nordstrand Jeger-og Fiskerforening er lokalforening av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foreningen skal være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesse innen jakt, fiske og friluftsliv. Den skal arbeide for allmenn økt forståelse for jakt og fiske, drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid, samarbeide med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og foreninger, herunder andre foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).
Foreningens vedtekter finner du i lenken her.

Foreningen har egen hytte ved Skraperudtjern som benyttes til forskjellige arrangementer, møter og kursing. I tillegg har foreningen tilgang til OFAs hytte ved ‘Smørhullet’ rett syd for Langvann og benytter Lambertseter gård til større arrangementer.

Hytta ved Skraperudtjern

Oppsummering fra foreningens leder

I 2017 har styret fokusert på litt opprydding og tydeliggjøring av ansvar og roller for å ha en solid administrativ plattform å drive utviklingsarbeid i årene framover. Vi har en god base med medlemmer, men jeg føler at vi kan gjøre enda mer for å tilby aktiviteter som både er til glede for nåværende medlemmer og som kan bidra til at flere slutter seg til oss. Dette arbeidet har nok ikke gått så raskt som jeg skulle ønsket, men vi er i gang og vil fortsette arbeidet. Oppsummert er de viktigste hendelsene i 2017 som følger:

  • Vi har etablert en praksis med at alle styrerepresentanter skal ha et praktisk ansvar i foreningen. Dette er enten et lederansvar for en av utvalgene eller et spesifikt ansvar i styret (som økonomiansvarlig, sekretær, informasjonsansvarlig eller lignende).
  • Det er besluttet å opprette et eget skyteutvalg. Derfor utvides styret med ett medlem som skal lede dette.
  • I tråd med den nye studieplanen for jegerprøven (samt det forrige styrets beslutning) har vi anskaffet rifler til gjennomføring av skytingen i jegerprøven. Tidligere har det vært krav om 15 skudd med hagle, mens det nå er krav om 25 skudd med hagle og 15 skudd med rifle.
  • Styret har også besluttet (men ennå ikke gjennomført) å kjøpe 5 nye hagler til samme formål. Foreningens hagler er utslitt og har begynt å feile under skyting. Ved siden av de praktiske utfordringene dette gir så løper vi en uakseptabel HMS-risiko.
  • Vi har i samarbeid med Bymiljøetaten byttet området for aversjonsdressur fra FOD-gården til Smeden. Vi ser fram til å ta i bruk dette i 2018.

 

En stor takk til engasjerte styremedlemmer og andre frivillige som står på for å drifte og utvikle aktiviteter for medlemmene våre.

Jan Skundberg

 

Styrets sammensetning i perioden

LederJan Skundberg
NestlederStein Inge Leirbekk
KassererMonica Bjørnstad
SekretærAnne Ingeborg Wikdal
Styremedlem, leder jaktutvalgetLiv Anine Imset
Styremedlem, leder hundeutvalgetMonica Marsteintrædet
Styremedlem, leder fiskeutvalgetHenrik Linnerud
Styremedlem, leder ungdomsutvalgetOle Petter Langholm
StyremedlemBarbro Urdal

Styret i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening
Oslo den 8. februar 2018

 

Jaktutvalget 

Jan Roger med skutt hjort munkedal 2013

I 2017 har jaktutvalget arbeidet videre med utdanning av nye jegere, og tilbudt jakter til medlemmene i tråd med tradisjonene i foreningen.

Årets jakter: Foreningens tilbud om småviltjakt i Ånge, Sverige i august ble avlyst pga få påmeldte. Vi mener jakten er et godt tilbud, spesielt med tanke på at den foregår før jakta starter her. Vi er innstilt på å tilby denne jakten også i 2018. Duejakten i Vestby ble også i 2017 subsidiert for unge medlemmer og kvinnelige jegere gjennom tilbud om gratis jakt mot levering av fangstrapport. Det ble solgt 6 kort i 2017.   Rype- og skogsfugljakt scoret høyt på listen over ønsket jakttilbud i medlemsundersøkelsen 2016. Derfor har foreningen gjennom året arbeidet med å finne gode alternativer til småviltjakten på Oskjølen. Småviltjakten på Oskjølen har vært under avvikling i 2017 og foreningen vil tilby alternativt opplegg for småviltjakt i 2018. Elgjakten i Nord-Odal ble gjennomført 13.-15. oktober. Jakten var ikke fulltegnet. Det var bra med elg i terrenget og to av jegerne fra foreningen skjøt hver sin elgokse. Rådyrjakten samme sted, som skulle gått av stabelen 25.-26. november, måtte dessverre avlyses på kort varsel pga ekstremt dårlige vær- og føreforhold i jaktterrenget.

Årets jegerprøvekurs har gått meget bra med over 80 deltagere. Vi er fornøyde med gjennoføringsmodellen vår med to ordinære kurs på våre og to på høsten. Årets forsøk på intensivkurs etter ny modell (over 5 sammenhengende dager) var en suksess. Den ble gjennomført de første dagene av sommerferien og svært mange av dem som tok kurset var skoleungdom. Vi planlegger samme omfang for 2018. For 2019 vurderer vi også å kjøre intensivkurs i vinterferien. Pt er vi to aktive instruktører. Den ene har flyttet ut av distriktet og den andre er formann i foreningen. Vi planlegger derfor å utdanne flere instruktører. Med flere kan det også være rom for å arrangere flere kurs.

Liv Anine Imset

 

Hundeutvalget

Hundeutvalget har i 2017 bestått av leder, 3 utdannede instruktører (Anne Ingeborg Wikdal, Anine Imset og Knut Reed) samt positiv ildsjel og altmuligmann Lasse Christensen. Hundegruppa har hatt flere aktiviteter og bra oppmøte på disse gjenom året.

Vi har gjennomført gratis dressurkvelder for medlemmer med alle typer hunder ved parkeringen ved Rustadsaga. Dressurkveldene har stort sett vært godt besøkt og er et populært og etterspurt tilbud til våre medlemmer med firbente livsledsagere. Vi har utdannet 3 nye instruktører, Ida Myklebust, Didrik Dæhlin og Axel Flinder. Axel skal også utdannes som aversjonsinstruktør denne våren/høsten.

Aversjonsdressur er vår viktigste hundeaktivitet og gjennom sommeren har over 100 hunder vært i innhegningene på Søndre Aas gård.

Tilbudet har meget godt renommé og er blant de beste i mils omkrets. Før sesongstart i år hadde Bymiljøetaten har tildelt oss nytt område på Skullerud til aversjonsdressuren. Håper å ta det i bruk våren 2018. Aversjonsdressur er en tidkrevende aktivitet og mange har stått på for å få gjennomført dette med samme kvalitet som tidligere år. I år har vi også hatt en elev som som har gjennomført kurs og som har tatt elevarbeider. Monica L. Marsteintrædet har fullført og fått bevis.

Prisene i 2017 har vært som følger:

 Priser for sesongen 2016MedlemIkke medlem
Første- og andregangstest500800
Retest per gang (for hunder som er testet tidligere)300400

I tillegg til disse aktivitetene hadde vi 2 drop in kveld hos Morten Sætraberget på Tyritun i Enebakk. Her var det fokus søk og standsituasjoner på de flotte jorder som han har tilgjengelig.

Anne Ingeborg Wikdal hadde en kveld med utstillingsteknikk.

Og vi hadde en drop in apportkveld hos Anine og Tore Imset.

Alt i alt har det vært aktivitetet i hundegruppa i 2017. Vi håper på flere aktive deltagere slik at vi kan satse på å arrangere enda flere spennende aktiviteter i 2018.

Monica Masteintrædet

 

Skyting

Som forHagleskytingegående år har Nordstrand JFF også i 2017 leid skyte-fasiliteter fra Rælingen JFF ved Annekloppa ved Nordby i Rælingen. Både rifle- og haglebanen fungerer bra etter oppgraderingen. Vi har gjennomført 12 ordninære medlemskvelder og flere harglekurs. Vi har også etter hvert fått til en bra ordning med betaling via vipps.

For å få mer fokus på aktivitetene på skytebanen er vi i ferd med å opprette et eget skytebaneutvalg med en utvalgsleder som sitter fast i foreningens styre. Vi tror dette vil bidra til enda bedre tilbud, administrasjon og besøk.

Ungdomsutvalget

I 2017 har ungdomsutvalget fortsatt i samarbeidsforumet for ungdomsledere i Oslo og Akershus, som i fjor så har vi arrangert småviltcamp i rondane for ungdom. I år hadde vi med oss en fra nordstrand, totalt 16 stk. Vi slet litt med påmelding, men valgte å gjennomføre turen. Vi hadde harejakt, rypejakt med hund, skogsfugljakt og opplæring på skytebane med både hagle og rifle. Det ble felt en tiur på skogsfugljakten. Det ble ingen duejakt i år heller, det ble for sent med treskingen. Ser frem til et nytt år, og håper på å få satt opp noe mer aktivitet.

 

Ole Petter Langholm

 

Fiskeutvalget

FiskeHenrik med Lange (683x1024)utvalget, ved laget som er tilknyttet Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA), gjennomført i 2017 flere fisketurer, bl a sjøfisketur til Langesund. Vi har jobbet med utsetting av ørret og har drevet med dugnader ofa-hytteneog oppussing av hytte ved Børtervann i Rausjømarka.
Vi har også gjennomført det første stamfiske i Østmarka på en stund. Ca. 1000 Østmarka ørret svømmer nå på ofa sitt anlegg og skal settes ut til våren.

  • Henrik Linnerud

 

Regnskap 2017

KontoKontonavnNoter20172016
Inntekter
3000Medlemskontingent43417,0051118,00
3001Diverse inntekter1552.8045421,00
3100Tilstelninger/møter
3110Sjøfugljakt
3120Leieinntekter Skraperudhytta
3150Jegerprøvekurs154400,0078100,00
3160Jaktvald Osen3975
3175Jaktvald Due1479,372744,00
3200El.dressur hund/sau42119,0040730,00
3210Haglekurs4432,377000,00
3220Annekloppa Rælingen hagle13458,2519482,00
3221Annekloppa Rælingen rifle3185,263200,00
3404Matkurs
3405Oppturmidler / jentegruppa5590,00
3500Jakt Nord-Odal elg18500,0031500,00
3501Rådyrjakt Sverige
3702Rådyrjakt Nord-Odal 14800,007200,00
Sum inntekter287344,98296060,00

Kostnader

KontoKontonavnNoter20172018
4001Utgifter klubbhus26409,1523523,00
4200El.dressur hund/sau27066,2547087,00
4210Haglekurs utgifter4214,007000,00
4220Annekloppa Rælingen hagle13250,0017325,00
4221Annekloppa Rælingen rifle2506,002605,00
5000Styrehonorar15000,007500,00
6010Lambertseter gård kontingent8015,005225,00
6020Hundedressur
6050Jaktvald Osen888,00
6100El.dressurkurs
6175Utdanning av instruktører34796,008950,00
6200Jegerprøvekurs45524,0022942,00
6250OFA utgifter600,00600,00
6300Diverse utgifter4879,0011078,00
6350Kontorrekvisita48,30
6600Datakostnader3071,5011560,00
6700Porto
6800Møter/tilstelninger3442,7012293,00
6804Oppturmidler/jentegruppa
 6809Matkurs utgifter
6850Taksering utgifter
6900Jakt Nord-Odal elg28500,0033895,00
6901Rådyrjakt Sverige
7300 Sjøfugljakt
7500Rådyrjakt Nord-Odal4800,006750,00
7600Bymiljøetaten leie 20175574,005376,00
Sum kostnader227696,62224597,00
Driftsoverskudd59648,3671463,00
Avskrivinger og nedskrivinger244342,90
Driftsresultat15305,4671463,00
Finansinntekter DnB169,88117,00
Finansinntekter BN Bank3120,003518,00
Finanskostnader
Sum finansinntekter/-kostnader3989,883635,00
Årsresultat18595,3475098,00
EiendelerNoter20172016
Skraperudhytta118000,00118000,00
Eget inventar, utstyr29573,1032859,00
Rifler m/kikkert etc, nye 2017364000,00
Hagler/utstyr jegerprøven15660,8019576,00
Utstyr til jegerprøven441461,6025017,00
Utstyr til hundedressur/aversjon443105,6028882,00
Sparekonto BN Bank696354,32693234,00
Brukskonto DnB92347,67164339,00
Kontanter0,000,00
NordstrandJFF’s fordringer på andre per 31.120,000,00
Sum eiendeler21100503,091081907,00
Gjeld og egenkapital
Egenkapital1081907,001006809,00
Årets resultat18595,3475098,00
Sum egenkapital1100502,341081907,00
NordstrandJFF’s utbetalte regninger per 31.120,000,00
Annen gjeld0,000,00
Sum gjeld0,000,00
Uoppklart beregningsfeil0,75
Sum gjeld og egenkapital1100503,091081907,00

Noter til regnskapet for 2017

  1. Refundert pga avlyst jakt
  2. Eiendeler er avskrevet etter saldometoden, dvs- fast prosentsats av sum saldo foregående år og nyanskaffelser innevrende år. Avskrevne beløp er belastet resultatregnskapet. Det er benyttet følgende avskrivingssatser
Skraperudhytta0%
Eget inventar, utstyr10%
Rifler m/kikkert etc20%
Hagler/utstyr jegerprøven20%
Utstyr til jegerprøven20%
Utstyr til hundedressur20%

Varige eiendeler og avskrivinger 2017

Avskriv. sats %Avskriv 2017Balanse 31.12.2017Sum
Skraperudhytta00,00180000,00
Eget inventar, utstyr103285,9029573,1032859,00
Rifler m/kikkert etc.2016000,0064000,0080000,00
Hagler/utstyr jegerprøven203915,2015660,8019576,00
Utstyr til jegerprøven (25017 + 26810)2010365,4041461,6051827,00
Utstyr til hundedressur (28882 + 25000)2010776,4043105,6053882,00
Sum44342,90

3. Kjøp av 5 nye rifler m/kikkert etc. for til sammen 80.000. Riflene er avskrevet med 16.000,- i regnskapet for 2017.

4. Innkjp av dunvester til bl. a instruktører og andre som opptrer på vegne av NordstrandJFF for itl sammen 51.810,-. Dunvestene er balanseført under utstyr til jegerprøven med kr 26.810,- og und utstyr til hundedressur med kr 25.000,-. Utstyr til jegerprøven er avskrevet med kr 10.365,40 og uts til hundedressur er avskrevet med kr 10.776,40 i regnskapet for 2017.

Monica Bjørnstad

 

Innstilling fra valgkomiteen til styre i Nordstrand JFF 2018

VervÅrstallKandidat
Leder2018-2019Jan Skundberg
Nestleder2018Stein Inge Libekk
Kasserer2018Monica Bjørnstad
Sekretær2018Anne I. Wikdal (ikke på valg)
Leder av jaktutvalget2018Liv Anine Imset
Leder av hundeutvalget2018Monica Marsteinstrædet (ikke på valg)
Leder av fiskeutvalget2018Henrik Linnerud (ikke på valg)
Leder av ungdomsutvalget2018-2019Ole Petter Langholm
Informasjonsansvarlig2018Barbro Urdal (ikke på valg)
Leder av skyteutvalget2018-2019Stefano Ciccarelli
Leder av valgkomiteen2018Jan Roger Olsen

 

 

Revisorer: Øyvind Kvaale og Jan Roger Olsen 2018

 

Valgkomiteen

Solveig Brænd, Anita Reed og Jan Roger Olsen
Januar 2018