Årsmøte 2016 er tirsdag 16. februar

-

IMG_6590Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag16. februar 2016 kl 19:00. Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Her har medlemmer mulighet til å påvirke og komme med forslag.

Møtet holdes i hytta ved Skraperudtjernet.

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 21 dager før årsmøtet

Årsberetningen blir sendt ut med nyhetsbrev og samtidig blir gjort tilgjengelig på foreningens hjemmesider www.nordstrandjff.no.

Det serveres kaffe og noe å bite i.

Vel møtt! Styret i Nordstrand JFF