Årsmøte 2017 er tirsdag 28. februar

-

IMG_6590

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag 28. februar 2017 kl 19:00. Årsmøtet er foreningens høyeste organ, her har medlemmer mulighet til å påvirke og komme med forslag.

Møtet holdes i hytta ved Skraperudtjern.

Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet, altså innen 7. februar.

Årsberetningen blir sendt ut til de som er meldt på nyhetsbrev og blir samtidig gjort tilgjengelig på foreningens hjemmesider www.nordstrandjff.no.

Saker sendes til: solveig.braend@gmail.com

Vel møtt! Styret i Nordstrand JFF