Årsberetning og innstilling fra valgkomitéen

-

 

Virksomheten

Nordstrand Jeger-og Fiskerforening er lokalforening av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Foreningen skal være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesse innen jakt, fiske og friluftsliv. Den skal arbeide for almen økt forståelse for jakt og fiske, drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid, samarbeide med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og foreninger, herunder andre foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Foreningen har egen hytte ved Skraperudtjern som benyttes til forskjellige arrangementer, møter og kursing. I tillegg har foreningen tilgang til OFAs hytte ved ‘Smørhullet’ rett syd for Langvann og benytter Lambertseter gård til større arrangementer.

Tilbakeblikk på 2015

Hytta ved SkraperudtjernDet har vært nok et bra år for foreningen. Aktivitetene innen jakt, hund, skyting og ikke minst jegerprøven har vært god. Foreningens markedsfører aktiviteter på hjemmesider, facebook og gjennom nyhetsbrev. Foreningen er en av de mest aktive i Oslo noe vi er meget stolte av. Det har dessverre ikke vært like enkelt å få i gang aktiviteter for ungdom, men vi gir oss ikke og satser på at 2016 blir et gjennombrudd på området. Hytta ved skraperudtjern har også fått nødvendig vedlikehold på taket. Det ble i 2015 avholdt 7 styremøter, ordinært årsmøte og ekstraordinært årsmøte (nye vedtekter) samt årsfest i november.

2015 ga et årsresultat på 48.357 kroner.

Vi ser frem til et aktivt og godt 2016.

Styrets sammensetning i perioden:

LederKnut Reed
NestlederPer Øivind Skard
KassererJan Roger Olsen
Ass. kassererMonica Bjørnstad
Styremedlem, leder jaktutvalgetLiv Anine Imset
Styremedlem, leder hundeutvalgetSolveig Brænd
Styremedlem, leder fiskeutvalgetHenrik Linnerud
Styremedlem, leder ungdomsutvalgetJonatan B. Arntzen
StyremedlemFredrik Scemcesen
Styremedlem, leder kvinneutvalgetMarianne Skille
StyremedlemSvein Rustad
Leder valgkomitéLasse Christensen
Medlem valgkomitéJan Roger Olsen
Medlem valgkomitéAnita Skjøld Reed
RevisorLasse Christensen
RevisorJan Roger Olsen
Redaktør hjemmesidenPer Øivind Skard
Web ansvarligJan Skundberg
Til fylkeslagets årsmøte den 17.03:
Knut Reed
Solveig Brænd
Liv Anine Imset
Til OFA:
Henrik Linnerud og Lars Nilssen

Oslo den 1. februar 2015

Styret i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening

 

Jaktutvalget 2015

Jan Roger med skutt hjort munkedal 2013Jaktutvalget har to hovedområder:

 • Utdanning av nye jegere og videreutdanning av mer erfarne.
 • Skaffe medlemmene jakttilbud – bade jaktopplegg i regi av foreningen og gjennom å hjelpe medlemmene å orientere seg i jungelen av tilgjengelige tilbud på markedet.

Jaktutvalget har i 2015 fokusert på å videreføre utdanning av nye jegere samt å opprettholde eksisterende jakttilbud til medlemmene samtidig som vi har tilbudt to nye jakter, rådyr- og villsvinjakt i Skåne og rådyrjakt i Nord- Odal, og i tillegg vurdert ytterligere noen nye tilbud. Bla ønsker vi å tilby beverjakt i Nord-Odal dersom resultater fra årets medlemsundersøkelse viser et behov for et slikt tilbud. Nytt i år er at vi har subsidiert noen av jakttilbudene gjennom reduserte priser for medlemmer som er 20 år eller yngre. Våre aktiviteter og tilbud gjennom året har vært som følger:

Vi har gjennomført fem jegerprøvekurs gjennom hele året, alle med god oppslutning. Jegerprøvekursene er foreningens viktigste inntektskilde og den beste arenaen for rekruttering av nye medlemmer samt en viktig arena å reklamere for våre aktiviteter. Det er avgjørende med gode jegerprøvekurs for at nyutdannete faktisk skal komme seg ut på jakt. Vi har et godt renommé på våre kurs.

Vi innledet jaktsesongen i august, med gjennomføring av rådyr- og villsvinjakt i Skåne (weekendjakt). Den årvisse duejakten i Vestby ble gjennomført også i år, subsidiert for unge medlemmer gjennom tilbud om gratis jakt! I oktober ble det arrangert to sjøfugljakter (dagsturer) til Sletterøyene i Oslofjorden med god deltagelse.

Småviltjakten på Søndre Oskjølen ble tilbudt som før, og i år med tilbud om jakt til halv pris for unge medlemmer. Det er også gjennomført en opplæringsjakt en weekend.

Vår populære elgjakt i Nord-Odal ble gjennomført i november, med rabatt til unge medlemmer. I begynnelsen av desember hadde vi rådyr- og elgjakt samme sted.

Ordningen med jakt til halv pris for medlemmer 20 år og yngre ser ut til å ha hatt liten effekt. Vi annonserte også et slaktekurs av storvilt, men måtte avlyse pga få påmeldte.

Jaktutvalget har hatt to møter, i april og november.

Utvalgsleder har representert foreningen i

 • fylkeslagets årsmøte i mars
 • Camp Villmark 9. – 11. april på jakt- og fisketorget med egne hunder
 • møte med Nord-Odal kommuneskoger i april
 • informert om foreningens jakter på jegerprøvekurs i august
 • møte for fylkets jaktutvalgsledere i november.

Liv Anine Imset

Hundeutvalget

IMG_7068Hundeutvalget har i 2014 bestått av leder og fire utdannede instruktører: Anne Ingeborg Wikdal, Anine Imset, Anita Skjøld Reed og Knut Reed. Hundegruppa har hatt en rekke aktiviteter som har vært annonsert på hjemmesidene til Nordstrand JFF, på Facebook og i nyhetsbrev til medlemmene.

Vi har hatt gratis dressurkvelder for medlemmer med alle typer hunder på egnet innhegning ved FOD-gården på våren og tidlig høst frem til jaktstart. På vinteren og høsten har vi flyttet dressurkveldene til parkeringen ved Rustadsaga der det er lys. Dressurkveldene har stort sett vært godt besøkt men med noe lavere interesse i juni og august.

Anne Ingeborg Wikdal har også holdt et gratis kurs i utstillingsteknikk noe flere medlemmer satte pris på.

Aversjonsdressur er en av våre viktige hundeaktiviteter, og gjennom sommeren har over 100 hunder vært i innhegningen ved FOD-gården og hilst på sauene våre der ut.

I juni hadde vi en temadag hos Jon Georg Hov hos Fuglehundens verden. Tema var «Ro i oppflukt», en nyttig og morsom dag samt at vi har hatt to drop in kveld hos Morten Sætraberget på Tyritun i Enebakk i juni. Her var det fokus søk og standsituasjoner på de flotte jorder som han har tilgjengelig.

Alt i alt har det vært mange aktiviteter i hundegruppa i 2016. Vi ønsker oss imidlertid flere aktive deltagere slik at vi kan satse på å arrangere enda flere spennende aktiviteter i 2016.

Solveig Brænd

Skyting

HagleskytingForeningen leier Annekloppa skytebanke i Rælingen av Rælingen JFF.

Vi har avholdt 2 haglekurs med gode tilbakemeldinger i juni og august. Hans Jørgen og Ole Christian Bergersen er de som holder hagle kurs, og de får bare gode tilbakemeldinger fra deltagerne. De instruerer også på skytedagene, og det setter mange pris på. Flere medlemmer har hatt en progressiv fremgang.

Medlemskyting på Annekloppa har gått på mandager fra begynnelsen av juni til jakta startet. I starten av sesongen var det få medlemmer,  men etter ferien ble det flere og flere som kom.

Vi har også hatt anledning til å skyte med rifle samtidig, som ble utført med gode tilbakemeldinger. Vi vil anmode alle som jakter med hagle/rifle å begynne treningen så tidlig som mulig. Flere har tatt storviltprøven i år, som er veldig positivt.

Vi har et godt miljø med mange jegerhistorier og erfaringer over kaffekoppene. Det er på trening vi blir en bedre skytter.

Vi håper at enda flere tar turen til Annekloppa i år!

Jan Roger Olsen

Jentegruppa

IMG_7852Jentegruppa har søkt midler fra NJFF sentralt og fått tilskudd til aktiviteter. Det har derfor blitt arrangert flere aktiviteter til svært gunstig pris.

Haglekurs
I juni/juli ble det arrangert et haglekurs på Annekloppa med 3 deltagere.

GPS-kurs
I august holdt Knut Reed et GPS-kurs for 6 interesserte på foreningshytta ved Skraperudtjern.

Skogsfugljakt
Den årlige jenteturen til Oskjølen hvor det skulle jaktes skogfugl ble fort fulltegnet. 4 ivrige jegere og to hunder hadde flotte dager i september. Dessverre ble det ikke skutt fugl fordi det var bare den freda brunfuglen hundene fant. Jentegruppa ser et behov for opplæringsjakt neste år.

Duejakt
To medlemmer viste interesse for tilbud om gratis duejakt for jenter. Dette er ikke en organisert jakt, men subsidiering av jaktkort på områder klubben har tilgang på.

Matkurs
Matkurset med foreningens “egen” kokk, Jonatan Bukkøy Arntzen, ble først annonsert som en aktivitet for jenter, men ble åpnet for gutter også. Det var svært populært og ble fort fult. Det ble en kveld hvor Jonatan øste av sin kunnskap om tilberedning av vilt. Ni meget lærevillige medlemmer hadde en inspirerende kveld. Se facebook for flere bilder.

Vi ser fram mot nye aktiviteter i 2016!

Marianne Skille

Fiskeutvalget

Henrik med Lange (683x1024)Fiskeutvalget, ved laget som er tilknyttet Oslomarkas fiskeadministrasjon (OFA), gjennomført i 2015:

 • generelt vedlikehold og vedhogst ved lagshytta Smørhullet
 • kanotur i Østmarka naturreservat
 • rusefiske i bekker ved Sølvdobla og Trollvann
 • årlig utsett av ørret i lagsvanna
 • opplæring av turgåere som ønsket å prøve og fiske i Nøklevann, prosjekt OFA-fiskegaranti
 • flere dag- og helgefisketurer i Østmarka

Tynningsfiskeprosjektet i Sølvdobla blir ikke videreført, fordi det i 2014 ble tatt ut uforholdsmessig mange ørret på garn. Dette skjedde etter tre år med sammenhengende reduksjon i antall ørret fanget. Det ble satt ruser i høst, og det ble tatt ut noen få ørret. Mink forårsaket skader på ruser og fisk, og for videreføring av prosjektet vurderes det å sette ut feller for å redusere minkbestanden. I Trollvann ser det ut for at bestanden av ørret har økt i gjennomsnittsstørrelse.

Henrik Linnerud

Regnskap 2015

Regnskapet foreligger på PDF og sendes medlemmer på e-post.

Forslag fra valgkomiteen til nye medlemmer i styret som er på valg 2016

Leder Jonatan B. Arntze
Nestleder Stein Inge Leirbekk
Sekretær Anne Ingeborg Wikdal
Revisor Lasse Christensen
Revisor Jan Roger Olsen
Web ansvarlig Jan Skundberg
Web redaktør Per Øyvind Skard
Ny leder ungdomsutvalget*) Ole Petter Langholm

*) Vi må ha ny leder av ungdomsutvalget når Jonatan B. Arntzen blir formann og var tidligere leder av ungdomsutvalget

 Med hilsen Valgkomiteen

Anita Reed – Jan Roger Olsen – Lasse Christensen
Oslo Torsdag 28. Januar 2016