Endelig er årets jegerprøvekurs klare

-

Deltagere på utedag

Nå er endelig jegerprøvekursene for 2018 på plass. Vi kom dessverre fryktelig sent i gang i år, men nå får vi gjennomført 2 kurs før og 2 kurs etter sommeren.

Gå inn på sidene til jegerprøven (http://nordstrandjff.no/jegerproven) for å se detaljer. Kontakt Jan på jan.skundberg@gmail.com eller telefon 97534274 hvis dere har spørsmål eller vil melde dere på

Styret