Innkalling til årsmøte i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening

-

Møtet avholdes tirsdag 28. februar 2017 kl 19:00 på foreningens hytte ved Skraperudtjern

Rådyrjakt Nord-Odal Årsberetning, regnskap og innstillings fra valgkomitéen finner du her.

Dagsorden

 1. Konstituering av møte
  1.1 Godkjenning av innkallingen
  1.2 Godkjenning av dagsorden
  1.3 Valg av ordstyrer
  1.4 Valg av sekretær
  1.5 Valg av tellekorps
  1.6 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsberetning fra 2016
 2. Resultat og balanse pr. 31.12.2016
 3. Kontingent for perioden 01.04.2017 – 31.03. 2018
 4. Valg av nye styremedlemmer
 5. Valg av valgkommite
 6. Valg av revisor

Oslo den 12. februar 2017

Styret i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening