Innkalling til årsmøte

-

Det innkalles med dette til årsmøte i Nordstrand jeger- og fiskerforening 1. mars 2018, kl 18:00 på Lambertseter gård. Kvelden avholdes i to bolker hvor bolk en er selve årsmøtet, mens bolk to er en årsfest med servering.

Fint om du melder deg på innen onsdag 21. februar enten på facebook (https://www.facebook.com/events/1975685342459754/) eller på mail mailto:jan.skundberg@gmail.com slik at vi får riktig matbestilling.

Dagsorden for bolk 1 (årsmøtet):

 1. Konstituering av møtet
  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Valg av ordstyrer
  4. Valg av referent
  5. Valg av tellekorps
  6. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Årsberetning fra siste kalenderår
 3. Revidert regnskap for siste kalenderår
 4. Innmeldte saker
 5. Saker som styret har satt på dagsorden
 6. Styrets forslag til arbeidsprogram for kommende år
 7. Foreningens kontingentandel
 8. Godtgjørelse til styremedlemmer
 9. Valg av styret (se § 7)
 10. Valg av valgkomite på 3 medlemmer (se § 7)
 11. Valg av 2 revisorer (se § 7)
 12. Utnevning av foreningens utmerkelser; (i) Veidemannen og (ii) Æresmedlemskap
 13. Forslag til vedtektsendringer

Dagsorden for bolk 2:

Servering (koldtbord) og utlodning av gjeve premier (mange). Vi tar vipps.