Innmelding

Anita skutt hjort 2013

Her kan du melde deg inn i Nordstrand Jeger- og Fiskerforening. Vi er en aktiv forening med et bredt tilbud til jakt- og fiskeinterresserte i Oslo-området.

 

 

 

For- og etternavn

E-post

Postadresse

Postnummer

Telefonnummer uten mellomrom

Fødselsdato DD-MM-YYYY

Medlemskategori

Har du tidligere vært medlem av NJFF?

Andre opplysninger

Du vil motta en giro fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Innbetaling skal skje til dem og ikke direkte til Nordstrand JFF.

HOVEDMEDLEMSKAP: Som hovedmedlem er du tilknyttet en lokalforening (Nordstrand JFF). Medlemskapet inkluderer bladet Jakt og Fiske fritt tilsendt.

SIDEMEDLEMSKAP: Valget krever at hovedmedlemsnummer oppgis, og gjøres på Njff.no.

FAMILIEMEDLEMSKAP: Valget krever at hovedmedlemsnummer på ektefelle/samboer oppgis, siden det forutsetter at en av dere er medlem. Gjelder kun for ektefelle/ samboer, og ikke eksempelvis for egne barn. Legges inn i ”Andre opplysninger”.

BARN-/ UNGDOMSMEDLEMSKAP: Gjelder ut det året medlemmet fyller 25 år.

PENSJONIST/UFØREMEDLEMSKAP:Gjelder pensjonister f.o.m det året de fyller 67 og for uføretrygdede. Inkluderer bladet Jakt og Fiske fritt tilsendt.