Aversjonsdressur mot sau – meld deg på i tide!

-
IMG_1155

NB: Flyttet til Søndre Aas gård fra og med 11. august

Status per 18. august: Fullt ut august, deretter noen få plasser igjen 1. september, 5. september og 8. september

Nordstrand JFF ønsker velkommen til aversjonsdressur sesongen 2016 med oppstart mai/juni. Vi disponerer to av Osloområdets beste hegn med naturlige biotoper på til sammen 45 dekar. Spreke sauer og lam slippes på beite ultimo mai måned. Foreningen har godt skolerte instruktører som alle er erfarne hundefolk.

Aversjonsdressur med bruk av elektrisk halsbånd har gitt både hunder og ikke minst sauer en enklere og tryggere tilværelse. Mange steder hvor det jaktes, setter grunneier krav til at hunden er «saueren». Også hvis du skal på jaktprøve er det satt krav om dokumentasjon på bestått aversjonsdressur for å delta. I år har vi aversjonsdressur på mandager og torsdager. Følger du lenken finner du all IMG_1214nødvendig informasjon inkludert påmeldingsskjema:

Informasjon om aversjonsdressur