Om foreningen

Nordstrand Jeger- og Fiskerforening ble stiftet 5. februar 1936 og er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens vedtekter ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 13. mai 2015 og erstatter vedtektene fra 10. februar 1970.

Foreningen skal være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesse innen jakt, fiske og friluftsliv. Den skal arbeide for almen økt forståelse for jakt og fiske, drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid, samarbeide med offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og foreninger, herunder andre foreninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF). Norges Jeger- og Fiskerforbunds arbeid og handlingsprogram er retningsgivende for foreningen.

Kontaktinformasjon

Nordstrand JFF
Postboks 1, Lambertseter
1101 Oslo

Kontonr: 0532.14.10059 (Postbanken)

Hvis du vil endre adresse må dette gjøres på på Min side under Norges jeger- og fiskerforenings hjemmesider.

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til styret, utvalgsmedlemmer og andre sentrale medlemmer i Nordstrand jeger- og fiskeforening for 2018:

LederJan Skundberg975 34 274jan.skundberg@gmail.com
NestlederStein Inge Leirbekk408 00 100leirbekk@gmail.com
Styremedlem/sekretærAnne Ingeborg Wikdal952 92 317anneiwi67@icloud.com
KassererMonica Bjørnstad916 30 506monica.bjornstad@vikenfiber.no
Styremedlem / leder jaktutvalgetLiv Anine Imset934 99 996laimset@online.no
Styremedlem / leder hundeutvalgetMonica Marsteintrædet905 61 610monicama74@outlook.com
Styremedlem / leder fiskeutvalgetHenrik Linnerud995 79 457hlinnerud@gmail.com
Styremedlem / leder ungdomsutvalgetOle Petter Langholm911 00 288ole-petter.langholm@caverion.com
StyremedlemBarbro Urdal920 98 005baurdal@broadpark.no
Styremedlem / leder skyteutvalgStefano Ciccarelli411 04 469sc@neumann.no
Leder av valgkomiteJan Roger Olsen928 38 013 jrogols@vikenfiber.no
ValgkommiteSolveig Brænd482 29 801solveig.braend@gmail.com
ValgkomiteAnita Skjøld Reed970 84 176 anitasreed@gmail.com
RevisorØyvind Kvaale995 72 298oyvind.b.kvale@gmail.com
RevisorJan Roger Olsen928 38 013 jrogols@vikenfiber.no

Nedenfor finner du kontakpersoner i foreningen som du kan kontakte hvis du har spørsmål, kommentarer eller lignende.

Skyteinstruktører

Jegerprøveinstruktører

Instruktører aversjonsdressur

 • Monica Marsteintrædet, 905 61 610, epost: monicama74@outlook.com
 • Ove Myhre,  906 91 879, e-post munster@online.no
 • Christian Bettmo, 930 87 888, e-post: christian.bettmo@vanameyde.no
 • Birthe W. Myhre, 916 35 963, epost: birtesin@online.no
 • Knut Reed. Mobil 417 51 511, epost: knut@vestbrynet.no
 • Lasse Christenen, 952 11 311, e-post lasse@grafisk-partner.no
 • Bjørn Martinsson, 977 11 548, e-post bjorn.martinsson@peab.no
 • Elisabeth Stokvold, 936 12 762, e-post: estokvold@hotmail.com
 • Anne Wikdal, 952 92 317, epost: anneiwi67@me.com
 • Anine Imset, 934 99 996, epost: laimset@online.no (elev)

Hundeinstruktører

 • Anine Imset, 934 99 996, epost: laimset@online.no
 • Anne Wikdal, 952 92 317, epost: anneiwi67@me.com
 • Knut Reed. Mobil 417 51 511, epost: knut@vestbrynet.no
 • Ida Myklebust, 90932258, myklebust.ida@gmail.com
 • Didrik Dæhlin, 48009460, didrik.dahlin@gmail.com
 • Axel Flinder, 93447100, axel@jakthunden.no

Web